Formularz reklamacyjny

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, należy go pobrać oraz wypełnić, a następnie załączyć do przesyłki. Reklamowany przedmiot należy odesłać na adres:

Secured Stuff, 1 Maja 24, Oborniki 64-600, Polska, 607 352 197.

POBIERZ

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu 
+48 607 352 197 czynne 9-17 (pn-pt) lub poprzez kontakt@securedstuff.pl

 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Secured Stuff Marcin Kennemann, ul. 1 Maja 24, Oborniki 64-600, NIP: 6060112970, REGON: 522197820. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy
kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@securedstuff.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.